Meg kell védeni a gazdákat, az őket megillető támogatásokat nem fordíthatja Brüsszel a migrációs válság kezelésére!

Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az Uniónak 2020 után is megfelelő költségvetésű, erős Közös Agrárpolitikája (KAP) legyen. Ennek érdekében szoros tagállami összefogásra lesz szükség – monda Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Mezőgazdasági és Halászati Tanács legutóbbi brüsszeli ülése után. A magyar szaktárca vezetője rámutatott arra, hogy az elmúlt időszakban számos alkalommal előfordult – így például az orosz embargó esetében -, hogy a gazdák fizették meg egy-egy politikai döntés árát és ezt a hibát nem szabad újra elkövetnie az Uniónak. Nem elfogadható, hogy az elhibázott brüsszeli politika miatt is kialakult migrációs válság hatásait a Közös Agrárpolitika rovására kezeljék. A kormány számára kiemelten fontos, hogy a KAP forrásait a gazdák kapják, ezért az új kihívásokat csak az annak megoldására szánt többletforrások biztosításával tudjuk elfogadni. A földművelésügyi miniszter hangsúlyozta, az Európai Bizottság február elején nyilvános társadalmi konzultációt hirdetett a 2020 utáni KAP-ról. A május 2-án záruló konzultációs időszak alatt a Bizottság által feltett kérdések alapján a mezőgazdasági termelők, magánszemélyek és az érdekelt szervezetek megoszthatják a Bizottsággal a KAP jövőjére vonatkozó elképzeléseiket, javaslataikat. Jelentős érdeklődés mutatkozik a 28 tagállamban, hiszen egy hónap alatt több mint 11 ezren töltötték ki a kérdőívet. Ez a 2013-as agrárpolitikai reform előkészítése során beérkezett válaszok kétszerese. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a magyar gazdatársadalom álláspontja is erőteljesen megjelenjen Brüsszelben, ezért a kérdőív kitöltésére szeretném bátorítani a magyar termelőket – mondta Fazekas Sándor. A nyilvános társadalmi konzultáció a 2020 utáni uniós agrárpolitika előkészítésének első fontos állomását jelenti. A beérkező válaszokat a Bizottság fel fogja használni a 2017 végén megjelenő közleménye kidolgozásakor. A Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén a Közös Agrárpolitika jövőjéről lefolytatott vita kapcsán Fazekas Sándor elmondta, a tagállamok és az Európai Bizottság egyaránt kiemelt prioritásként jelölte meg az agrárpolitika egyszerűsítését. A közvetlen támogatások jelenlegi rendszere álláspontunk szerint kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak saját modelljük kialakításához – fogalmazott a miniszter. Ezek fontos részei a termeléshez kötött támogatások, amelyek hozzájárulnak a vidéki területek gazdasági aktivitásának növeléséhez, a vidéken élők megélhetéséhez és a helyi munkalehetőségek megőrzéséhez. A mezőgazdasági piacok megfelelő működése érdekében fontos a biztonsági háló megerősítése, a piaci válságok megelőzésének elősegítése és a gyors válságkezelés – emelte ki a Tanácsülésen hozzászólásában Fazekas Sándor. A magyar álláspont szerint a vidékfejlesztési pillér keretein belül továbbra is biztosítani kell a vissza nem térítendő támogatások túlsúlyát. A vidékfejlesztési programok végrehajtási szabályainak megalkotásakor meg kell őrizni a jelenlegi tagállami rugalmasságot. A 2020 utáni Közös Agrárpolitikára vonatkozó bizottsági jogszabályi javaslatok megjelenése 2018 első félévében várható. (FM Sajtóiroda)

Forrás: gazdakorok.hu

2017.03.09.