ELLENŐRIZHETŐ A VÁLASZTÁSI JOGOSULTSÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA PORTÁLJÁN

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) portálján elérhető a 2017. június 30-i kamarai tagjegyzék alapján összeállított, kereshető választási tagjegyzék, amellyel a kamara tagjai ellenőrizhetik, hogy jogosultak-e választóként részt venni a 2017. november 3-i megyei küldöttválasztásokon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) küldöttgyűlése 2017. november 3-ára tűzte ki a megyei küldöttválasztások időpontját.

A voksoláson a hatályos, de nem érvényesített őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelőkön kívül valamennyi kamarai tag jogosult leadni szavazatát a jelölő szervezetek által felállított, a megyei kamarai küldöttgyűlési küldöttjelöltek nevét tartalmazó listákra. Ennek megfelelően a választásra jogosultak száma jelenleg mintegy 350 ezerre tehető. A NAK a 2017. június 30-i kamarai tagjegyzék alapján összeállította a választási tagjegyzéket, amely kereshető formában elérhető a köztestület portálján (www.nak.hu). A választási jogosultság ellenőrzésére a kamarai azonosító megadásával van lehetőség, amelyre az ellenőrző felület „Választásra jogosult” vagy ”Választásra nem jogosult” visszajelzést ad.

Abban az esetben, ha a kamara tagja nem ért egyet a választási jogosultság ellenőrző felület által adott visszajelzésben feltüntetett státuszával, úgy észrevételét 2017. augusztus 31-ig jelezheti postai úton (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1519 Budapest, Pf.: 285.) vagy a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. Ugyancsak augusztus végéig van lehetőség arra, hogy a NAK tagjai tagsági viszonyuk keletkezésére vagy megszűnésére figyelemmel kérvényezzék a választási tagjegyzékbe történő felvételüket, illetve az onnan való törlésüket.

Az ehhez szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat szintén az előbb megjelölt címek valamelyikére szükséges elküldeni. Kérjük, hogy a postai levélnél a borítékon, elektronikus levélnél pedig a tárgyban tüntessék fel, hogy „Kamarai választás 2017”. A választási tagjegyzékbe való felvételről, illetve az onnan való törlésről vitás esetekben az Országos Kamarai Választási Bizottság határoz, melyről az érintettet írásban tájékoztatja. A végleges választási tagjegyzéket a Kamara központi ügyintéző szervezete a 2017. augusztus 31-ig benyújtott kérelmek elbírálását figyelembe véve 2017. szeptember 15-ig állítja össze.

Forrás: nak.hu

2017.08.01.