Fejér Megyei Gazdakörök Szövetsége

Így óvja Fejér vármegyét a jégkármérséklő rendszer

Jelenleg megyénkben Enyingen keresnek talajgenerátor-működtetőt. De vajon mi ez a készülék és mi dolga lehet annak, aki ezt működteti?

A generátorok működése

2018. május 1. óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos lefedettséget biztosító jégkármérséklő rendszert üzemeltet a gazdálkodók segítségével. Fejér vármegyében 42 darab talajgenerátor működik, melyből 12 automata és 30 manuális. De miért is kellenek a gépek és mire használják ezeket? Varga Imre Istvánt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezetének elnökét kértük, segítsen egy kicsit eligazodni a témában. Mint megtudtuk,

két típusuk létezik: manuális és automata talajgenerátorok, amelyek acetonos ezüst-jodidot párologtatnak. Ezzel lehet mesterséges jégmagvakat létrehozni. A felhőbe érkezve megköti az ott található csapadékot úgy, hogy a felhőben lévő víz mennyiségből több jégszemcsét hoz létre, amelyek mérete így kisebb lesz. Ennek köszönhetően kisebb és kevesebb jégeső hullik, ezzel enyhébb kárt okozva.

A generátorkezelő feladatai

Alapvetően két időszakot különböztetnek meg a jégkármérséklésben: a védekezési időszakot április 15. és szeptember 30. között. Ekkor van szükség a tényleges védekezésre. A kezelők riasztásokat kapnak a Kamara által biztosított mobiltelefonra. Ekkor ki kell menniük a kertbe, tanyára, földterületre (ahova a generátort telepítették) és a generátort be kell kapcsolni, ha pedig érkezik a riasztás, hogy elment a jégveszélyes felhőzet, akkor pedig kikapcsolni.

A másik a védekezésen kívüli időszak, a szeptember 30. és április 15. közötti. Ekkor tényleges védekezésre nem kerül sor, a kezelő dolga, hogy a kalodát – amiben a generátort tárolják – őrizze.

Eddig 2022 volt a legdurvább év

A 2022-es év az eddigi legnagyobb kihívás elé állította a jégkármérséklő rendszert, mivel a korábbi évekhez képest szélsőségesebben alakult az időjárás szempontjából. A kora tavaszi aszályos periódus után májusban hetente követték egymást a heves zivatarok, felhőszakadással, jégesővel, néhol villámárvizekkel, szupercellákkal kísérve. Több alkalommal érkeztek határon túlról szupercellák viharos erejű széllel, jégesővel társulva. Június közepétől július végéig több hatalmas kiterjedésű anticiklon – közel függőleges tengelyű légörvény – útját állta a csapadéknak, ezzel Európa nagy részén történelmi aszályt okozott. Bár a nyári hónapokban több front is érkezett hazánk területére, ezek már nem tudtak nagyobb mennyiségű csapadékot szállítani a Kárpát-medencébe, így csak kisebb körzetekben hullott kevés csapadék az országban.

A természet nálunk is dolgozik

2022-ben a gazdálkodók országosan 28 ezer 400 hektárra jelentettek be jégkárt, ezzel szemben 2017-ben, az utolsó évben, amikor még nem működött az országos lefedettségű jégkármérséklő rendszer, közel két és félszer ekkora, összesen 72 ezer hektárnyi mezőgazdasági jégkárt jelentettek be a gazdálkodók. Ebből Fejér megyében 193 hektár területre jelentettek jégesőkárt a gazdák.

A védekezési szezon április 15-től szeptember 30-ig összesen 169 napig tartott. Országos szinten 99 napon – átlagosan minden héten közel négy napon – kellett kiadni riasztást. Fejér vármegyében mindössze 56 napon kapcsolták be a generátorokat.

Varga Imre István fontosnak tartotta megjegyezni, hogy

nincsen olyan technológia, amivel teljes mértékben kiküszöbölhetők az ilyen, időjárás által okozott károk. A megelőző védekezés ellenére az ország néhány pontján hullott jégeső, azonban az itt hulló jég mérete jellemzően kisebb volt, mint a környező országokban.

Forrás: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2023/01/igy-ovja-fejer-varmegyet-a-jegkarmerseklo-rendszer

2022.01.29.

Néhány nap maradt a gazdálkodási napló benyújtására

Január 31-ig több mint 27 ezer termelőnek kell beadnia a gazdálkodási napló egyes adatait (web-GN) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felé. A határidő jogvesztő, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása akár a támogatás 30 százalékának levonásával is járhat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai segítséget nyújtanak a web-GN benyújtásában.

Idén is január 31-ig kell benyújtani elektronikus úton a gazdálkodási napló egyes adatait (web-GN) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH).

A kötelezettség az alábbi támogatásokban részesülő termelőre vonatkozik:

  • Vidékfejlesztési Program (VP) agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG);
  • VP ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO);
  • VP NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;
  • VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (NTB);

Több mint 27 ezer termelőnek kell benyújtania a web-GN-t, eddig az érintettek fele tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségnek. A 2023. január 31-i határidő jogvesztő, hiánypótlásra nincs lehetőség. A mulasztás az előző évi támogatási összeg 15 százaléknak elvesztését eredményezi. Azoknál a támogatásoknál, ahol a tápanyag-gazdálkodási terv beküldése is előírás (VP-AKG szántó és ültetvény tematikus előíráscsoportok, VP-ÖKO szántó, illetve ültetvény földhasználati kategóriák), a web-GN beküldésének hiánya további 15 százalékos levonást von maga után.

Bármelyik támogatás igénybevétele esetén egyetlen nyomtatványt kell kitölteni, majd az ügyfélkapun keresztül beküldeni. A beküldés akkor sikeres, ha három üzenet érkezik az ügyfélkapus tárhelyre: kettő az ügyfélkaputól, a harmadik pedig a NÉBIH-től. Amennyiben a NÉBIH általi visszaigazolást a beküldő 24 órán belül nem kapja meg, akkor azt az akg@nebih.gov.hu e-mail címen szükséges jelezni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak.

Forrás: https://www.nak.hu/sajto/sajtokozlemenyek/105359-mar-csak-nehany-nap-maradt-a-gazdalkodasi-naplo-adatainak-benyujtasara-2

2023.01.27.

Aláírásgyűjtés a földadó ellen

A földadó egy elfogadhatatlan teher, mert a gazdák megadóztatása forrást von ki az ágazatból, drágábbá teszi a termelést. A földadó kapcsán felmerülő plusz költség ráterhelődik az élelmiszerek árára is, ami végül a fogyasztók számára is hátrányos lesz.

A gazdálkodók az elmúlt időszakban erőn felül teljesítettek, hiszen szembe kellett nézniük a koronavírussal, az aszályhelyzettel és a háborús szankciók negatív hatásaival. Ezeken a nehézségeken felül a földadó plusz teher a gazdáknak és a földtulajdonosoknak.

 

Ez az adó az európai és a nemzetközi piacokon versenyhátrányba hozza a termelőket.

Az agrárium nemzetstratégiai jelentőségű ágazat, ezért meghatározó, hogy biztosított legyen a hatékonysága.

A MAGOSZ, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is országszerte határozottan a gazdálkodók pártján áll. Ezért is indítottunk aláírásgyűjtést a földadó eltörléséért. Az online aláírásgyűjtés a www.agrarpeticio.hu oldalon zajlik.

A petíció interneten keresztül aláírható, személyesen pedig a NAK telephelyein, a falugazdászok közreműködésével.

Kapcsolódó cikk: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2023/01/a-foldado-megszunteteseert-inditottak-peticiot

2023.01.13.

Január 1-től elektronikusan lehet CSMT ügyeket intézni

A családi mezőgazdasági társaság nem egy önálló új működési forma, hanem egy minősítés, melynek megszerzése már működő gazdasági társaságok, erdőbirtokossági társulatok és szövetkezetek számára lehetséges.

A minősítés megszerzéséhez a következő feltételeknek kell megfelelni:

Olyan gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, vagy erdőbirtokossági társulatnak kell lennie, amely

  • cégbíróság által nyilvántartott,
  • legalább két tagja van,
  • tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint
  • kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat.

A családi mezőgazdasági társaságként a gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vételt követően működhet. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, azaz nyilvántartásba vételt, ezen adatok módosítását vagy a nyilvántartásból törlést a NAK által közzétett elektronikus űrlapon kérelmezhetik az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdasági társaságok, szövetkezetek, és erdőbirtokossági társulatok. Az ügyintézést minden estben a jogi személy ügyfél ügyfélkapuval rendelkező képviseletre jogosultja folytathatja le.

Az elektronikus ügyintézési felület a linkre kattintva érhető el:  https://urlap.ekozig.nak.hu/ .

Az ügyintézés illeték és díjmentes.

Forrás: https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/csmt/tajekoztato-az-csaladi-mezogadasagi-tarsasagok-nyilvantartassal-kapcsolatos-ugyintezeserol

2023.01.14.

Digitális Agrárakadémia Martonvásáron

👨‍🏫 A Digitális Agrárakadémia soron következő bemutatójának Martonvásár adott otthont. A MATE és a MAGOSZ közös szervezésében a DAA-bemutatóüzemi hálózatra alapozott rendezvényen Kauserné Dr. Szabó Virág, a Ifjú Gazdák Fejér Megyei Gazdakörenek elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Sebők András, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Környezettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, „Távérzékelés a mezőgazdaságban” címmel tartott előadásában felvázolta, hogy a mezőgazdaságban milyen célok elérésére használhatóak eredményesen a különböző drónok.

🌾 Az Agroverzum Tudományos Élményközpontban tartott rendezvényen Szundy Péter, a Marton Genetics cégcsoport stratégiai igazgatója „A vetőmag trendek – kalászosok, kukorica” címmel tartott előadást, melyben kitért arra is, hogy a vetőmagnemesítéshez hogyan járul hozzá a távérzékelésre alapozott technológia fejlődése.

📌 Bögyös Zsolt, a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője a megyei agrár és vidékfejlesztési támogatások aktualitásairól tájékoztatta a résztvevőket és kiemelte, hogy 2023-tól területi monitoring rendszert vezetnek be, amely műholdképeket használ majd.

ℹ️ Az előadások rámutattak arra, hogy a távérzékelés felhasználásának számos területe van a mezőgazdaságban, így több aspektusból is megvilágításba került, hogy ennek a tudományterületnek milyen gyakorlati haszna van a mindennapokban. A Fejér Megyei Gazdakörök Szövetsége és az Ifjú Gazdák Fejér Megyei Gazdaköre szervezésében a rendezvénysorozat következő állomása Enyingen lesz.

2022.10.28

Ifjú gazdák közgyűlése

Az Ifjú Gazdák Fejér Megyei Gazdaköre közgyűlést tartott tegnap délután. Kauserné Dr. Szabó Virág elnök asszony beszámolt az idei év eredményeiről és ismertette a jövő évi terveket. Ezt követően a MAGOSZ főtitkára, Dr. Cseh Tibor tartott szakmai előadást az agáriumot érintő jogszabályváltozásokkal kapcsolatban. Papp Zsolt György, a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár pedig a következő években várható támogatási rendszert ismertette.

2022.10.15.

Magyarok Kenyere: 23 ezer kg búza gyűlt össze

Ünnepélyes keretek között jelképesen adták át a „Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem” program keretében adományozott liszt mennyiség a kedvezményezett szervezetek képviselői számára Székesfehérváron, a Megyeháza Címertermében.

A Magyar Örökség díjas program a gazdáknak köszönhetően az elmúlt 12 év alatt az egyik legszélesebb társadalmi bázisra épülő jótékonysági kezdeményezéssé vált a Kárpát-medencében.

A kenyér az élet táplálója, melyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás és az élet körforgása…” – mondta köszöntőjében Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy nehéz időszak van az agrárium mögött, hiszen a világjárvány, az elmúlt évek egyik legsúlyosabb aszálya, az energiaválság, a gazdasági kilátások romlása mind-mind sújtják az ágazatot.

„A 2022. év búzatermés mennyisége jelentősen elmaradt az előző évekhez képest. Ennek ellenére ebben az évben a 4 gyűjtőponton 235 magánszemély és 25 cég, tehát összesen 260 adományozó felajánlásaként 23.240 kg búza gyűlt össze. Ebből összesen 16.270 kg liszt készült 1kg-os kiszerelésekben.” – ismertette a megyei eredményeket Varga Imre István, a NAK Fejér Megyei Szervezetének elnöke.

A program úgy tartja össze a magyarságot, mint a kovász a lisztet, minden gazda megélhetéséért küzd, de mikor egymás segítéséről van szó, akkor minden fal leomlik és összefognak a rászorulók érdekében – hangsúlyozta ünnepi beszédében Horváth Vivien, a NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. projektvezetője.

A nemzeti összetartozásunkat szimbolizáló esemény hangulatát Mészáros János Elek, Simándy József, Szenes Iván és Vörösmarty Mihály művészeti díjas magánénekes-presbiter előadásában tolmácsolt műsor koronázta meg. A jelképes lisztadományokat Dr. Simon László, Fejér megye főispánja a kamara elnökével, valamint a program projektvezetőjével közösen adta át a 11 kedvezményezett szervezet képviselőinek.

A magyar gazdák az idén is helyt álltak és teljesítették a vállalt feladatukat. Elvetették a kenyérnek való gabonát, learatták a búzát, megőrölték a lisztet. A Magyar Örökség Díjas program ezáltal újfent elérte a célját, és a nehéz körülmények, a kevesebb búzatermés ellenére, most is bőségesen juttat a rászorulóknak.

Forrás: https://www.szekesfehervar.hu/magyarok-kenyere-23-ezer-kilogramm-buza-gyult-ossze

2022.10.13.

MAGOSZ tisztújítás

Tisztújító közgyűlést tartott ma a MAGOSZ, ahol a küldöttek megerősítették tisztségében Jakab István elnök urat. Gratulálok az újraválasztásához, a gazdák érdekében végzett további munkájához jó egészséget kívánok!

2022.09.19.

Folytatódik a földértékesítési program

A 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) szeptember elején. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt feltételeket figyelembe véve bárki tehet vételi ajánlatot.

A szerdán induló földértékesítési programban mintegy 6625 hektárnyi területet kínálnak eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. A hirdetményben közzétételre kerül a földrészletek minimális vételára, melynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapján található Elektronikus Pályázati Rendszert használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

Az értékesítésre kerülő földek listája a http://www.nfk.gov.hu oldalon elérhető 2022. szeptember 7-től, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzétételre kerülnek a megvásárolható ingatlanok adatai.

Forrás: AM

Forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/104896-folytatodik-a-foldertekesitesi-program

2022.09.14.

Az aszálykár bejelentése és a kárelőleg igénylése – 2022

A 2022-es termelési év során rendkívüli károkért tehető felelőssé az ország egész területét sújtó aszály. Az Aszály veszélyhelyzet kapcsán a mezőgazdasági termelők érdekében új rendelet került elfogadásra, mely a kártérítések kifizetését, valamint a Biztosítók kárrendezését hivatott gyorsítani.

A Kormányrendelet alapján a Biztosító társaságoknak az aszálykár bejelentését követő 14 napon belül kárelőleg megfizetési kötelezettsége van az Ügyfél részére.

Mi a kárelőleg?

A növénybiztosítási szerződés alapján előre meghatározott kártérítés legalább 50%-a.

Ki jogosult a kárelőlegre?

Az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki rendelkezik aszálykárra kiterjedő növénybiztosítással. Valamint legkésőbb 2022. október 31-ig benyújtott kárbejelentéssel nyilatkozik arról, hogy kukorica vagy napraforgó területei üzemi szinten, növénykultúránként legalább 80%-os kárt szenvedtek el a csapadékhiány következtében. A kárbejelentés benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.  A kárelőleg igényléséhez a Biztosítók honlapján található formanyomtatvány használható.

Mikor zárul le a kárrendezési folyamat?

A kárelőleg megfizetését követően a Biztosító a kár végleges mértékének felmérését tovább vizsgálja. A fennálló különbözettel kapcsolatban a Biztosító és az Ügyfél egymás között kell elszámoljanak, amint a végleges összeg meghatározásra kerül.

Az előleg igényléséhez hogyan és hova szükséges a kárbejelentést benyújtani?

Az ügyintézés gyors és precíz lefolytatásához a rendelet szerint meghatározott dokumentumokat kell (Aszálykár-bejelentő lap, 2022-es egységes kérelem) kell benyújtani a Biztosító részére elektronikus úton. Az adatok pontos megadása és a kár mértékének körültekintő, üzemi szinten, növénykultúránként történő megítélése rendkívül fontos a megfelelő ügyintézéshez.

A pontos részletszabályok a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetésről szóló a Kormány 291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelete tartalmazza.

NAK

Forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/104789-az-aszalykar-bejelentese-es-a-kareloleg-igenylese-2022
Borítókép forrás: https://pixabay.com/hu/photos/f%c3%b6ld-asz%c3%a1ly-padl%c3%b3-sz%c3%a1razs%c3%a1g-3355931/

2022.08.13.