Fejér Megyei Gazdakörök Szövetsége

A NAK és a MAGOSZ is kiáll a KAP észszerű reformja mellett

Nem sikerült megállapodni a Közös Agrárpolitika (KAP) reformjáról a május végi tárgyalásokon. Az Európai Tanács közeledő álláspontja ellenére az Európai Parlament még zöldebb fordulatot vett, a Bizottság pártatlansága pedig erősen megkérdőjelezhető. Mindez a tárgyalások kudarcához vezetett. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége kiáll a KAP észszerű reformja mellett, és továbbra is a tanácsi álláspont érvényesülését támogatja.

Május utolsó napjaiban zajlott le a KAP-reformot érintő, az Európai Bizottság (EB), az Európai Parlament (EP) és az Európai Tanács közötti, úgynevezett szupertrilógus tárgyalás, illetve az uniós tagállamok szakminisztereit magába foglaló Mezőgazdasági és Halászati Tanácsülés. A portugál elnökség optimista forgatókönyvével szemben nem született megállapodás a KAP reformjáról. A tanácsi álláspont közeledett az EP pozíciójához, ugyanakkor az EP környezet- és klímavédelmi szempontból egy, a korábbinál még ambiciózusabb, a gazdák versenyképességét nagyban rontó javaslattal állt elő, és a KAP stratégiai terveknek az Európai Zöld Megállapodás alapján történő kiigazítását szorgalmazza. Emellett hangot adott olyan irreális elképzeléseknek, hogy például a legkisebb, 5-10 hektárral rendelkező gazdálkodóknak is be kellene tartaniuk a vetésforgóra vagy a nem termő területekre vonatkozó követelményeket. A Bizottság a pártatlan közvetítő szerepe helyett pedig beállt az EP valóságtól elrugaszkodott célkitűzései mögé. Az agrárbiztos ezzel kapcsolatos tevékenységét az európai gazdálkodókat és szövetkezeteket tömörítő Copa-Cogeca is erős kritikával illette.

A Mezőgazdasági Különbizottság (SCA) május 31-én egyeztetett a KAP-reform tárgyalások további lépéseiről, a következő Mezőgazdasági és Halászati Tanácsülést pedig 2021. június 28-29-re tervezik Luxembourgban, amikor a portugál elnökség egy újabb, egyben utolsó kísérletet tehet a megállapodás elérésére az elnökségi féléve alatt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) egyaránt kiáll a KAP észszerű reformja mellett, és továbbra is a tanácsi álláspont érvényesülését támogatja, amely egy sokkal rugalmasabb, a tagállamok sajátosságait is figyelembe vevő megközelítést tartalmaz. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar fenntarthatóvá tételével egyetértünk, ugyanakkor ellenezzük minden olyan szabály bevezetését, amely ellehetetleníti az európai gazdálkodókat. A NAK és a MAGOSZ nem csak a hazai, hanem európai szintű fórumokon is a termelők és feldolgozók érdekeit képviseli, és egyben célja, hogy a trilógus tárgyalások során a tanácsi álláspontot minél inkább tükröző javaslat kerüljön majd az új KAP-jogszabálycsomagba.

Forrás: http://nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/103448-az-agrargazdasagi-kamara-es-a-magosz-tovabbra-is-kiall-a-kozos-agrarpolitika-eszszeru-reformja-mellett

2021.06.05.

Farkasok tépázzák a haszonállat-állományt

A borsodi gazdáknál több tucat borjú tűnt el, illetve 6-7 széttépett juhot találtak az elmúlt időben, amelyekért javarészt a nemrégiben ismét megjelent farkasokat tartják a felelősnek.

A villanypásztor nem tartja távol a találékony ragadozókat, és a gazdák attól tartanak, hogy a vadak előbb utóbb emberre is rátámadhatnak majd.

Széttépett állatok tetemei hevernek a borsodi legelőkön. Egyre fenyegetőbb a farkas garázdálkodása, de a védett állattal szemben tehetetlenek az elkeseredett gazdák. Féltik a jószágot, féltik az életüket. Nem mehet ez így tovább! Folytatjuk az érintettekkel az egyeztetéseket, hogy a kialakult helyzetre megtaláljuk a megnyugtató megoldást – írja Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Forrás: https://www.vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/farkasok-tepazzak-a-borsodi-haszonallat-allomanyt-3796162/

2021.06.04.

Információk és videó az osztatlan közös megszüntetéséről

A Parlament meghosszabbította a veszélyhelyzetet az őszi ülésszak első ülésnapját követő 15. napig (tehát várhatóan 2021 szeptember végéig).

Ez azt jelenti, hogy a földek megosztása sem kezdődhet el várhatóan 2021 szeptember végéig.

Ez alól egy kivétel van:

A bekebelezés megindulhat azon esetekben, ha a terület mérete miatt nincs lehetőség a kimérésre (tehát a jellemzően 1 ha alatti területek esetében).

A bekebelezés szabályairól készült az alábbi videó:

Forrás: MAGOSZ

2021.05.26.

Kedvező adóváltozások várhatóak

Benyújtották a törvényjavaslatot!

Ezek lesznek a legfontosabb változások a mezőgazdaság szempontjából:

1) Mikor választhat átalányadózást az egyéni vállalkozó?Eddig 15 millió forint árbevételig lehetett átalányadózást választani.

Ez a határ most az éves minimálbér 20x-ra emelkedik majd:

Tehát több mint 20 millió forint bevételig lesz választható az átalányadózás.

2) Új kedvezmény az átalányadózást választó egyéni vállalkozónak:

Ha az egyéni vállalkozó átalányadózást választ, akkor az éves minimálbér felét el nem érő jövedelemig (1.004.400 Ft-ig) mentesül az SZJA alól.

Ha meghaladja ezt az értéket, az adóelőleget akkor is csak az ezen túli jövedelem után kell megfizetnie.

3) Csökken a Szocho:

2022. július 1-jétől fél százalékponttal 15 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke.

4) Megszűnik a szakképzési hozzájárulás:

2022. július 1-jétől a kormány kivezeti a szakképzési hozzájárulást.

Forrás: http://gazdakorok.hu/?p=9793

2021.05.20.

Több százmilliárdos agrárpályázatok jelennek meg

A megújuló vidék, megújuló agrárium program történelmi mértékű fejlesztési lehetőséghez juttatja és megerősíti a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart – közölte Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy az európai uniós vidékfejlesztési forrásokhoz 80 százalékos hazai társfinanszírozást biztosít a kormány, amely az egész agráriumot és vidéket érintő fejlesztési program elindítását teszi lehetővé. A következő hónapokban mintegy 600 milliárd forint értékben írnak ki új beruházási pályázati felhívásokat a kormány döntésének és a Vidékfejlesztési Program következő módosításának köszönhetően.

Emellett a tavalyi év végén megjelent kiírásokra mutatkozó nagy érdeklődés miatt azok keretösszege is 280 milliárd forinttal megemelésre került.

Áprilisban az állattartó telepek megújítására 30, a gyümölcs- és gyógynövény ültetvények telepítésére 15 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívás jelenik meg.

Májusban 50 milliárd forintos forrással terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésére lesz lehetőség.

A külterületi helyi közutak megújítására pedig 50 milliárd forint értékű felhívás jelenik majd meg. Várhatóan júniusban a kertészetek és a gomba előállító üzemek fejlesztésére 50 milliárd forintos, illetve 20 milliárd forintos forrással jelennek meg pályázatok.

Ugyancsak a nyár elejére várható egy 50 milliárd forintos kiírás a kisebb élelmiszeripari projektek támogatására, egy 200 milliárd forintos kerettel pedig az ágazat nagyobb beruházásaira lesz lehetőség. A mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztésekre 100 milliárd forintos pályázat nyílik meg – sorolta a miniszter.

Mindezek mellett természetesen folytatódnak azok a programok, amelyekkel a gazdálkodók a korábbi években is jelentős eredményeket értek el. A tárcavezető példaként említette az agrár-környezetgazdálkodási, az ökológiai gazdálkodási és a tejelő szarvasmarhák állatjóléti támogatásait. Nagy István felhívta a figyelmet arra is, hogy a tavalyi év végén kiírt felhívások esetében a kormány a források jelentős emeléséről is döntött.

Így az állattartó telepek korszerűsítésére összesen 260 milliárd forint, a kertészeti üzemek fejlesztésre pedig összesen 68 milliárd forint áll rendelkezésre.

Előbbi felhívás ráadásul várhatóan már júniusban ismét megnyílik, így az állattartók újra pályázhatnak a létesítmények jelentős mértékű akár több milliárd forintos megújítására.

A tárcavezető elmondta, hogy emelt keretösszeggel folytatódnak a vízgazdálkodási ágazat fejlesztését és az erdősítést támogató intézkedések is. A tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátására, az egyedi szennyvízkezelésre, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális megújítására, valamint a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére indított nagy sikerű felhívások kapcsán várhatóan továbbra is lehetőség lesz pályázatok benyújtására – emelte ki az agrárminiszter.

Forrás: https://www.vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/tobb-szazmilliardos-agrarpalyazatok-jelennek-meg-3704515/

2021.04.30.

A magánszemélyeknél elhalasztotta a tagdíjbefizetést a NAK

A NAK Országos Elnöksége úgy döntött, hogy a 2021. évi tagdíj-megállapítás két ütemben zajlik. Az első szakaszban az árbevétel alapú tagok fizethetik be a tagdíjat május 1. és június 15. között. Az év második felében, várhatóan ősszel pedig az őstermelők és egyéni vállalkozók tagdíj-megállapítása történik majd meg.

A NAK, alkalmazkodva a járványügyi helyzethez, illetve a gazdálkodók igényeihez átalakította a kamarai tagdíjbevallási és -fizetési szabályokat, csökkentve ezáltal a tagság adminisztratív terheit, sőt, egyenesen megszüntették az oly sokak által kifogásolt, bonyolult tagdíj-önbevallást. Ehelyett a köztestület minden érintettnek megállapítja a fizetendő tagdíjat, a rendelkezésre álló, hivatalos adatok alapján.

Mint megtudtuk, úgy kell ezt elképzelni, mint a NAV által évente elkészített SZJA-bevallást. Ennek megfelelően a kamara tagjainak csak és kizárólag akkor kell időt és energiát fordítani a bevallásra, ha nem ért egyet a kapott eredménnyel, illetve, ha úgy tudja, hogy a bevallásban szereplőkön túl jogosult további tagdíjkedvezményre.

A mezőgazdaságban dolgozók döntő többsége nem szeret papírmunkával foglalkozni, és a NAK ezzel tisztában van, így további engedményként bevezették azt a szabályt, hogy a tagok meghatalmazhatják a tagdíj elfogadására, illetve korrekciójára saját könyvelőjüket vagy könyvvizsgálójukat.

A kamara tehát elkészíti a gazdálkodó szervezetek részére a bevallást és feltüntetik a megállapított tagdíjat. A dokumentumokat május 1-jétől lehet megtekinteni az Agrárkamara honlapjának e-Iroda felületére belépve. Ha megfelel a tagdíj, akkor akár azonnal is lehet fizetni a tagdíjat. Ha nem egyeznek a számok a várthoz képest, akkor lehet ellenőrizni, illetve ellenőriztetni a meghatalmazott könyvelőkkel, de június 15-ig be kell befizetni a tagdíjat. Ha igény van a korrekcióra, akkor a megállapított tagdíj NAK általi közlésétől számított 60 napon belül a NAK főigazgatójánál írásban kifogással élhet, melyet a főigazgató 90 napon belül bírál el.

A magánszemélyek, illetve az őstermelők és az egyéni vállalkozók tagdíj-megállapítása nem most tavasszal történik, hanem csak az év második felében, mivel a kamara ezt elhalasztotta. A nem árbevétel alapú tagdíjat fizető kamarai tagoknak, köztük az első éves tagdíjat fizetőknek, illetve a kizárólag mezőgazdasági termelőszervezeti minőségben tag gazdálkodó szervezeteknek december 31-ig kell eleget tenniük tagdíjfizetési kötelezettségüknek.

A fizetési mód is egyszerűsödött, követve az igényeket, így már rendelkezésre áll a bankkártyás tagdíjfizetés mellett az online fizetési mód is, ami azért is praktikus, mert ezáltal csökken a személyes kontaktusok száma is. További kedvezményként most részletfizetést is lehet kérni, sőt, támogatva az indulókat, az új vállalkozások az első két évben fix tagdíjat fizetnek.

Múlt évben a tagdíjalap-kedvezmények igazolási módját is egyszerűsítette a NAK, ennek megfelelően 50 millió forintos árbevételig a könyvelő is igazolhatja azt, ám e határ felett már csak könyvvizsgáló. A termelői szervezetre, illetve csoportra vonatkozó kedvezmény igazolása esetében ez az összeghatár most 300 millió forint.

A feltett kérdéseinkre válaszolva Varga Imre István, a NAK Fejér megyei elnöke elmondta: – A felsorolt szabályok, változások és kedvezmények csak a tagdíj megállapításáról, és annak fizetési módjairól szóltak, ám fontosnak tartom hangsúlyozni az Agrárkamara által nyújtott szolgáltatások széles körét is. Gondolok itt például a három éve hatékonyan működő, országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab talajgenerátorból álló jégkármérséklő rendszer üzemeltetésére vagy mondjuk arra a szakmai tájékoztatásra, melyet több platformon keresztül nyújtunk. Jó példák erre a piackereső tevékenységet segítő kalkulátorok, így a különböző AKG-s, a KAP támogatáshoz használható, a Zöldítés, illetve a Szankciószámító, vagy éppen az Őstermelői adózás kalkulátor.

A megyei elnöktől azt is megtudtuk, hogy a hazai agrárium érdekeinek képviselete mellett ingyenes kiadványokkal és tájékoztatókkal is segítik a tagokat, akik kedvezményesen tudnak igénybe venni olyan szolgáltatásokat, mint például az agrárbiztosítások, a laboratóriumi talaj- és növényvizsgálatok, a tápanyag-gazdálkodási terv készítés, vagy akár a MOL-NAK kártya.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hatalmas szervezet, országos szinten mintegy 400 ezer tagja van, amiből 12 ezer van Fejér megyében és bár a tagdíj kötelező, annak mértéke a növekvő költségek ellenére nem emelkedett 2013 óta. A tagság több mint 80 százaléka esetében ez évente ötezer forint vagy annál is kevesebb, akár évi kétezer forint. Ha valaki mégsem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének, akkor az állami adóhatóság adók módjára behajthatja, de a megyei elnök ehhez hozzáfűzte, hogy behajtási szakaszba csak az esetek elenyésző százaléka jut, ugyanis a köztestület és a tagok között állandó a kapcsolat, így szinte mindig megoldják a felmerülő problémákat.

2021.04.30.

Az egységes kérelmeket május 17-ig kell benyújtani

Ismét elérkezett az egységes kérelem beadás időszaka. 2021-ben 44 támogatási jogcímre és intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, amelynek benyújtási határideje 2021.május 17. 

Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár felületén - https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes – lehet benyújtani.

A május 17-ig benyújtott egységes kérelmet adatváltozás keretében szankció mentesen 2021. május 31 –igjúnius 9-ig pedig szankció mellett lehet módosítani. 

Amennyiben valaki elfelejti május 17-ig benyújtani a kérelemét, úgy május 18. és június 9. között még van lehetősége a kérelem beküldésére, de ez már a támogatási összeg munkanaponként 1% késedelmi szankció alkalmazásával lehetséges.

A 2021. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem, érdemi vizsgálat nélkül visszautasításra kerül.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek, 2021 május 17-e után csak szankció mellett módosíthatók!

Fontos változás az idei évben, hogy bizonyos termeléshez kötött támogatások esetén, a szaporítóanyag igazolás (számla) adatait meg kell adni a benyújtó felületen a kérelem beadási időszak végéig, azaz június 9-ig!

Továbbá bizonyos jogcímek (fiatal gazda, kistermelői) 2022-ig is igényelhetőek abban az esetben, ha a kérelem benyújtója megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Eltérés az előző évhez képest, hogy idén már nem az egységes kérelem keretein belül kell a karácsonyfa-ültetvény támogatást jelezni, hanem az erre kialakított új, elektronikus felületen április 15-30 közötti időszakban.

Azok az ügyfelek, akik AKG és ÖKO támogatásuk tekintetében hosszabbítási szándékukról nyilatkoztak, jelezzék kifizetési igényüket az egységes kérelemben, függetlenül attól, hogy a hosszabbítási kérelmet elfogadó Támogatói Okirat (TO) még nem áll rendelkezésre.

További részletek: https://www.nak.hu/ek-2021

2021.04.18.

Elkezdődött a jégkármérséklő rendszer védekezési időszaka

Üzembe helyezte az országos jégkármérséklő rendszert 2021. április 15-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Az ország 986 pontjáról ezüst-jodidot a felhőkbe juttató rendszer minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd.

 A NAK által kiépített rendszer 2018-ban kezdte meg a működését, az idei az üzemelésének a negyedik éve. A rendszer működtetésének finanszírozásához a Kárenyhítési Alapból évi legfeljebb 1,5 milliárd forintot biztosít az Agrárminisztérium, amely emellett adatszolgáltatással támogatja az elemzéseket, valamint koordinálja az együttműködést az érintett társszervezetekkel.

A jégkármérséklő rendszer 2021. április 15-én megkezdett riasztási időszaka 2021. szeptember 30-ig tart. A NAK bízik abban, hogy az idei esztendőre végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően a magyar gazdálkodók és a teljes lakosság várhatóan még kevesebb jégesőt fog érzékelni. Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab – 219 automata és 767 manuális – talajgenerátorból álló rendszer talajgenerátorai ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlással a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét. A jégesők előfordulásának valószínűsége nem zárható ki teljesen, azt viszont garantálni lehet, hogy a lehulló jégszemcsék mérete kisebb lesz annál, mint amelyek a rendszer használata nélkül hullanának le.

2017-ben, az utolsó évben, amikor még nem működött az országos lefedettségű jégkármérséklő rendszer, összesen 72 ezer hektárnyi mezőgazdasági jégkárt jelentettek be a gazdálkodók. 2018-ban, a védekezés első évében már csak 22 ezer hektár, 2019-ben 37 ezer, 2020-ban – a szélsőséges időjárás ellenére – 32 ezer hektárnyi területre történt jégkárbejelentés. Míg 2015-2017 között – a rendszer indulása előtt – 84% volt a jégkár aránya a zivatarkárokon belül, a védekezéssel érintett 2018-2020 közötti időszakban csupán 47%.

A koronavírus-járvány terjedésének akadályozása érdekében a NAK idén is egyedi munkavégzési folyamatokat vezetett be már a rendszer előkészületi munkái során is: a regionális telephelyeken és a generátorpontokon is szigorú, az emberi kontaktusok minimalizálását, illetve a fertőtlenítőszerek, a szájmaszkok és a gumikesztyűk használatát, a napi többszöri fertőtlenítést előíró szabályok szerint végezhető a munka. A bevezetett rendet a rendszer működése alatt is betartják a generátorkezelők és a telephelyi dolgozók.

A februárban kezdődött felkészítés alatt megtörtént a még tavaly behordott eszközök tisztítása, karbantartása, a kopó és forgó alkatrészek cseréje, a szükséges bevizsgálások, ellenőrzések, valamint az informatikai rendszer továbbfejlesztése. A védekezési időszakhoz rendelkezésre áll elegendő mennyiségű ezüst-jodid hajtóanyag, amelyből a kezdéshez szükséges tételeket ki is szállították a kezelőkhöz, együtt a manuális generátorokkal. Ugyancsak sikerült betölteni az üres generátorkezelői álláshelyeket is.

A generátorkezelők körében tavaly második alkalommal meghirdetetett generátorkezelői verseny kedvező fogadtatásra talált, ezért a NAK 2021-ban is meghirdette ezt, és a riasztási időszak lezárultával a legjobb kezelő 80 000 forint jutalomban, a megyei legjobbak 30 000 forintban részesülnek. A generátorok kezelése meglehetősen nagy felelősség, a jégkárok elleni védelmét csak a kezelőkkel együtt lehet véghez vinni, odaadó munkájukat kívánja elismerni ezzel a gesztussal a kamara.

A jégkármérséklő-rendszerben kiemelt szerepe van a NAK-kal együttműködő OMSZ-nek is. A jégbejelentések automatikusan a kamarához érkeznek, amely ezeket minden hónapban elküldi az OMSZ számára. A meteorológiai szolgálat nagyteljesítményű szuperszámítógépének köszönhető pontosabb előrejelzések alapján pedig a riasztások kisebb területre korlátozódnak. Mindemellett a szolgálat meteorológiai alapadatokat és riportokat is biztosít a NAK számára. Az idei védekezési szezonban a NAK az időjárási helyzettől függően utólagos szöveges elemzéseket készít 2-3 hetente a zivataros napokról, továbbá heti statisztikát állít össze, amelyek online felületen is elérhetők. Ezek a részletes elemzések nagy segítséget nyújthatnak a gazdák számára: megállapítható, hogy melyik nap pontosan hol és mikor okozott az időjárás nagyobb károkat a mezőgazdaságban, így könnyebb lehet beazonosítani a biztosítók számára az esetlegesen keletkezett károkat.

További információk: www.nak.hu/szolgaltatasok/jeger

Forrás: https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/103280-elkezdodott-a-jegkarmerseklo-rendszer-vedekezesi-idoszaka-2

2021.04.18.